ДЕМАГОГ

Демагог: сутрин
пред теб сияе, вечер
зад тебе лае...
/Благодаря на rhymefan за подсещането!/

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ Демагог : ... “ :

Сутрин сияе
пред теб демагог , а зад
теб вечер лае ...

Pages