ВРЕМЕНА /по rhymefan/

Престъпниците
някога ги бесеха,
а днеска властват...

Категория: