КЪМ ПРОПАСТ

От вълча алчност
и овча глупост светът
върви към пропаст...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „КЪМ ПРОПАСТ“ :

от вълча алчност
и овча глупост светът
към пропаст вървѝ

По Angel Popov - „КЪМ ПРОПАСТ“ :

от вълча алчност
и овча глупост
светът към пропаст

Благодаря за различните варианти, rhymefan! Но смисълът е един, или по-точно безсмислен...
От вълча алчност
и овча глупост
вървим към пропаст...

Отдавна е тръгнал, Wendy, но днес причините стават все по-ясни за повече хора. Както се казва: и в песимизма има оптимизъм...

Pages