РАВЕНСТВО

Едни са равни,
а други - богоравни
пред законите...

Категория:

Comments

... за БОГОр`авен
мѝслещият се ... пред БОГ
стоѝ безсл`авен ...

... за БОГОр`авен
мѝслещият се ... пред БОГ
е грешник `явен ...

Така е, rhymefan:
Мислещият се
за човек богоравен
е грешник явен.
Подобно на Бог
е човекът създаден,
но не еднакъв...

По Angel Popov -

„Мислещият се
за човек богоравен
е грешник явен.
Подобно на Бог
е човекът създаден,
но не еднакъв...“ :

... за БОГОр`авен
мѝслещият се човек ...
е грешник `явен ...

Човекът , мѝслещ
се за БОГОр`авен , си
е грешник `явен

На БОГ подобно
е човекът сътвор`ен ,
но не еднакъв ...

Не е еднакъв
с БОГ човек , а само
е подобен НЕМУ ...

Pages