ДВУЛИЧИЕ /по rhymefan/

Докато на МАРС
скритата същност е СРАМ
и РИМ не е МИР...

Категория: