ТРУДЪТ

Творящият труд
създава насъщното
и изящното...

Категория: