СВОБОДНА ВОЛЯ /по Wendy/

Бог е безгрешен,
защото няма човек
създаден грешен.

Бог е съвършен,
защото може човек
да се поправи...

Категория:

Comments

Чудесно казано, Wendy!
Бог е съвършен,
защото може човек
да се поправи...

Pages