ТРЕВОЖНОСТ

Всяка тревожност
е противоположност,
но и възможност...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Всяка тревожност
е противоположност,
но и възможност...“ :

Всяка тревòжност
протѝвополòжност е ,
нò и възмòжност ...

Неочакван нюанс след малка пауза! Благодаря, rhymefan!

Pages