МЕЧТИ И ДЕЛА /по rhymefan/

Без мечти
всичко
горчи!
Без дела
стават
тегла...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Без мечти
всичко
горчи!
Без дела
стават
тегла...“ :

Без мечтѝ всѝчко
горчѝ ... Без делà стàват
ли , стàват теглà ...

Pages