ГРЕШКА И ГРЯХ /по Г. Бербенков/

Който добро прави, също греши.
Най-греши, който нищо не прави.
Грях е, което на злото служи.

Категория: