СЕНТЕНЦИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ - 20

581. Празнуването на едни не трябва да е тъгуване за други.
582. В природата и хищникът е красив, за разлика от човека-хищник.
583. Цената на властта е самотата.
584. Лесно е надговарянето, трудно - надпяването.
585. Възходът в политиката е обратно пропорцонален на познаването на граматиката.
586. Болничен надпис: "Щастливото сърце пази черния дроб!" "Също и по-малкото чашки!" - добавил някой.
587. Не са виновни децата. Виновни са, които на едни слагат корона, а на други трънен венец.
588. Който се радва на чуждото щастие - увеличава своето, а който се смее над чуждо нещастие - подготвя свойто.
589. Не вярват в нищо бездушните, защото душата вярва.
590. Който обича е като слънцето: сгрява и свети.
591. Жените искат да бъдат обичани и разбирани, независимо дали се обичат и разбират винаги.
592. Добрата мисъл подсеща мислещият да бъде добър.
593. Пътят към ада и рая е същият, само посоката е различна.
594. Да живеем, значи да помним вчерашното, да мечтаем за утрешното и да действаме днес.
595. Добрият превод мост създава, лошият - опропастява.
596. Хората не се доверяват на всеки, а само на свои хора.
597. Невярващият в доброто е слуга на злото.
598. Помощта е различна, но всяка помощ от сърце е голяма.
599. "По-добре късно, отколкото никога!" Рядко е утешително за нас, но е поучително за следващите.
600. Няма щастие за сметка на чуждо нещастие. Никое дете не се радва, когато друго дете плаче.
601. Не ние избираме нашите врагове. Те ни избират заради истината и правдата, които защитаваме.
602. Любовта и времето си приличат - сменят се само сезоните.
603. Фасадната демокрация засега е най-голямото шоу. Раздава най-големи награди за малцина. Има едно по-голямо - пряката демокрация, но продуцентите го избягват. Наградите са скромни, но за мнозина.
604. Никой не е издигнат в очите на всички. Все някой го свежда до своето равнище.
605. Мъжете и жените трябва да научат поне едно нещо: мъжете да обичат първо със сърцето и после с тялото, а жените - първо със сърцето и после с ума, а не обратното.
606. Бог не прави грешки, дал е правото ние да правим.
607. Бледнее всяко унижение в очите на властното опиянение.
608. Талант, дарба, призвание, способност са природни заложби. Интелигентност, интелектуалност и гениалност са степени на развитие на заложбите.
609. Всяко приключване е включване и изключване.
610. Живей така, че доброто да управлява.
611. Неправдата царува, крадецът щом пирува, а честният гладува.
612. Критиката обижда бездарния и насърчава талантливия.
613. Хубавото не остарява, само помъдрява.
614. "Царят е гол!", но царските дрехи пречат да се види голотията, т. е. простотията, от всички.
615. Мина всякакви граници и стана безродник.
616. Малко отрова, като критиката, е здравословна.
617. В спора се ражда истината, а в боя се налага.
618. Мъдростта е богатство, което колкото повече харчим, толкова по-голямо става.
619. Време е богатите да докажат, че не са крадци.
620. "Мисля - значи съществувам!" Писането е продължение на мисленето.

Категория:

Comments

По Angel Popov - „СЕНТЕНЦИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ - 20“ - сентенция шестстотин и шеста -

„606. Бог не прави грешки, дал е правото ние да правим.“

Не прàви грèшки
БÒГ , а дàл е прàво да
ги прàвим нѝе ...

опит за „танка“
по Angel Popov - „СЕНТЕНЦИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ - 20“ - сентенция петстотин осемдесет и седма -

„587. Не са виновни децата. Виновни са, които на едни слагат корона, а на други трънен венец.“ :

Не са виновни
децата . Виновни са ,
които слагат

на едни корона , а
на други трънен венец ...

Уважаеми господин Попов ,
Благодаря за светоозаряващите и обсебващи прозрения , и за възможността чрез тях за импровизация .

По Angel Popov - „СЕНТЕНЦИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ - 20“ - сентенция петстотин осемдесет и девета -

„589. Не вярват в нищо бездушните, защото душата вярва.“ :

Не вярват в нищо
бездушните , защото
душата вярва ...

Невероятен си, rhymefan! Благодаря за прекрасните хайку и танка, които подчертават още повече смисъла! Несравним е българският език, който може да изрази толкова красиво, ярко и прецизно всяка мисъл и чувство. Само хора, които не познават българския език могат да искат да бъде сменен с някой "световен", както и нашата най-съвършена азбука...

Pages