УДАРИ /по Г. Бербенков/

При удар с круш'е,
или 'ъперкут, удряй
с прав удар целта!

Категория: