НОВАТА БОЖА ЗАПОВЕД

Твори! Не трупай пари!
Богатството озверява,
творчеството окрилява.

Категория: