БОСЪТ

Всеки Бос
се прави на Бог
сред босите...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„БОСЪТ -

Всеки Бос
се прави на Бог
сред босите...“ :

всеки „Бос“
на БОГ сред босите
се прави

всеки „Бос“
сред босите на БОГ
се прави

сред босите
на БОГ се прави
всеки „Бос“

на Бог се прави
всеки „Бос“
сред босите

Благодаря за различните варианти, rhymefan! В един на преден план е Босът, в друг е БОГ, в трети са босите, а при четвърти е словото. Струва ми се най-логичен и благозвучен е последният...

Pages