ЦИРКЪТ

Циркът смешен дава днес
ежедневни преставления,
управленска странна смес
прави смешни изпълнения.

Категория: