ЛЮБОВТА

Любовта не е количество, нито качество,
тя е сърцето ти, Човечество! Затова човекът
е безсърдечен без нея...

Категория: