МИСИЯТА

Мисията на човека на Земята
е възцаряването на човечност
в личен и планетен план...

Категория: