ГОРДОСТ И ГОРДЕЛИВОСТ

И сред гордите има безчовечни,
но горделивите са всички такива...

Категория: