ЛОШОТО

Който прави лошо нещо,
значи е бездушно нищо...

Категория: