СТРЕМЕЖЪТ /по Луций Сенека/

Старай се така
да живееш, че мъртъв
да не се червиш!

Категория: