ОБЩУВАНИЯ

Глупакът дърдори.
фанатикът спори,
а умният говори...

Категория: