ВРЕМЕТО

Прахосаното време
ни превръща в прах
преждевременно...

Категория:

Comments

опити за седемнадесетстъпков ямб и
седемнадесетстъпков хорей в
рамки на „хайку“ по Angel Popov -

„ВРЕМЕТО -

Прахосаното време
ни превръща в прах
преждевременно...“ :

прахосаното
време преждевременно
ни в прах превръща

в прах превръща ни
прахосаното време
преждевременно

Благодаря, rhymefan! Всеки вариант има различни акценти и нюанси. Сигурно затова творчеството е безгранично...

Pages