ДОБРИТЕ ДУМИ

Добрите думи
в хор от глуми
като деца са днес
безсилни,
но утре те ще са
всесилни...

Категория: