АРШИНЪТ

Не мерете според правния,
а според правдивия аршин.
Правният рядко е правдив...

Категория: