ВОЙНА ИЛИ МИР?

Слепият Омир
видя мирът, а други
зрящи - войната...

Категория: