ПРАВЕНЕ

Прави нещата от сърце,
но не разчитай на овце.
Послушните умеят
единствено да блеят.

Категория: