КАПИТАНЪТ

Не сменяй вярната посока,
дори да води през мъгли.
Променяй грешната насока,
която води към скали.
На своя кораб при беди
ти мъдър капитан бъди!

Категория: