ВЯРНОСТ

В човека всичко е човечно,
когато верни сме на себе си...

Категория: