ХУМОРЪТ

Коренът на хумора е мор,
лекуващ високомерие
и лошо настроение...

Категория: