АЛТЕРНАТИВАТА

Алтернативата за милиони българи е:
да умрат от глад, или без лекарства!
Този избор някои наричат демокрация...

Категория:

Comments

опит за „хайку“ по Angel Popov -

„ АЛТЕРНАТИВАТА

Алтернативата за милиони българи е:
да умрат от глад, или без лекарства!
Този избор някои наричат демокрация...“ :

името ѝ е - с малки букви:

демокрàция

кàксененаѝскова

гърлостѝскова

========================

респективно:

демо-crazy-я

кàксененаѝскова

гърлàстѝскова

Напълно гърлостискова, rhymefan! Странно, но грация и крейзия доста си приличат. Сигурно точно това е примамката на днешната дИмокрация...

Pages