ПРЕДАТЕЛСТВА / по Wendy/

Предателствата
преодоляваш, като
не се предаваш...

Категория: