МЕЧТАТА

И без свобода
се ражда мечта,
защото без мечта
няма свобода.

Категория: