НИЕ И ХОРАТА

Тръгвай с цялата душа към хората,
а по делата виж за кой си заслужава...

Категория: