ВЕЧНОСТТА

Всеки е част от вечността.
Въпросът е дали и други
ще го забележат...

Категория: