ПРЕДАТЕЛСТВО

Предавайки другите,
предаваш и себе си,
предавайки себе си,
предаваш и ближните.

Категория: