ДОБРО И ЗЛО

Злото вреди чрез злите,
а Бог помага чрез добрите.

Категория: