ВЕЧНОТО

Всичко е вечно,
което е сърдечно,
т. е. човечно...

Категория: