БЛАГОДАРЯ!

Благодаря на благодарните,
на сърдечните и лъчезарните,
че без тях неблагодарните
ще властват над кадърните,
човечните и добротворните!

Категория: