ОПТИМИЗЪМ И ПЕСИМИЗЪМ

Мъдростта е оптимизъм,
а глупостта - песимизъм,
както доброто и злото,
любовта и омразата...

Категория: