ГОЛЕМИ И МАЛКИ

Раждаме се еднакви,
но ставаме различни
според делата си...

Категория: