МОНИТОРЪТ

Мониторът
без мисъл
е безсмислен...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „Мониторът без мисъл е безсмислен...“ :

безсмислен
без мисъл
мониторът è

мониторът
безсмислен е
без мисъл

без мисъл е
мониторът
безсмислен

мониторът
без мисъл e
безсмислен

Добри варианти, rhymefan! Понякога е доста трудно
да кажеш кой е най-добрия. Везните се накланят ту
към експресивното, ту към образното, или логичното...

Pages