ЛЪЖАТА /по Спиноза и rhumefan/

"Истината е пробен камък за себе си и за лъжата" - Спиноза.
Препъни камък
за света е лъжата,
както в любовта!

Категория: