СЛАВА И ЗАБРАВА

Градиха слава
на негов гръб,
но бе забравен
в деня на скръб...

Категория: