БЕЗГРЕШНОСТ

Най-голямата грешка
е мисленето,
че сме безгрешни...

Категория:

Comments

Опит за „хайку“ по Angel Popov - „БЕЗГРЕШНОСТ -

Най-голямата грешка
е мисленето,
че сме безгрешни“ :

Най-голямата
грешка е мисленето,
че сме безгрешни...

Факир на хайкуто си, rhymefan! Благодаря за
по-стегнатата форма на изказаната мисъл!

Pages