ДУМИТЕ

Словата са деца
с чувствителни сърца.
Сърдечните думи
са магически псалми.

Категория: