ЩАСТИЕТО

Хората са детски щастливи,
когато не пречат на себе си
и на другите да са щастливи...

Категория: