ВИСШЕСТОЯЩИТЕ

Предимството на висшестоящите
е възможността да виждат далече,
а недостатък, че виждат до носа си.
Потърпевшите са нискостоящите...

Категория: