ПЪТИЩА

Всеки върви по свой път,
един-два пъти по чужд,
но повече по свой път...

Категория: