ОМРАЗАТА

Вреди и помага омразата
срещу доброто и злото,
но човешки се живее
най-добре без нея...

Категория:

Comments

Опит за непрекъсваем „ямб“ по Angel Popov -

„ОМРАЗАТА

Омразата вреди и помага:
вреди срещу доброто
и помага срещу злото,
но човешки се живее
най-добре без нея...“ :

омразата помага и вреди
помага срещу злото
и вреди срещу доброто
но човешки се живее
най-добре без нея

Благодаря за благозвучния настъпателен ямб, rhymefan!

Pages