ИМПЕРИИ

Всички световни империи,
владяли чужди територии,
остават само кухи истории...

Категория: